0 kuantiti
Total Price:RM0.00
Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya

Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (APM,UM) telah ditubuhkan pada tahun 1990 hasil daripada Laporan Lembaga Pengajian Mengenai Akademi Pengajian Melayu. Pada masa itu, Akademi Pengajian Melayu memberi tumpuan kepada kegiatan penyelidikan, penerbitan dan pendokumentasian iaitu sebagai pelengkap kepada fungsi yang dijalankan oleh Jabatan Pengajian Melayu (JPM) di Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Pada 14 Julai 1995, Jabatan Pengajian Melayu dan Akademi Pengajian Melayu bergabung dengan rasminya untuk menjadi satu institusi akademik di Universiti Malaya.

Kegiatan utama APM terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian Pengijazahan dan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan. Setiap bahagian pula mempunyai jabatan-jabatannya sendiri.

Maklumat lanjut

Misi Dan Visi

Jabatan-jabatan di Akademi Pengajian Melayu

Berikut adalah antara buku-buku yang diterbitkan oleh Jabatan Penerbitan, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.


 1. Bahasa dan Pemikiran Melayu - Hashim Hj. Musa 
 2. Glosari Seni : Istilah Kesenian Melayu - Rahmah Bujang, Prof Datin Dr.
 3.  In Search Of Modernity - Hadijah Rahmat
 4. Jurnal Pengajian Melayu Jilid 11 - Dr. Tune Yap Beng Liang
 5. Jurnal Pengajian Melayu Jilid 13 - Akademi Pengajian Melayu
 6. Jurnal Pengajian Melayu Jilid 16 - Akademi Pengajian Melayu
 7. Kesenian Melayu - Rahmah Buang , Nor Azlin Hamidon
 8. Kesusasteraan Dan Undang-Undang - Mohamad Mokhtar Hassan
 9. Kosmologi Melayu - Yaakob Harun
 10. Language And Language Situation In Southeast Asia : With a Focus on Malaysia. - Asmah Haji  Omar
 11. Penggunaan Bahasa Dalam Warkah Melayu Lama - Dr Ab. Razak Ab. Karim 
 12. Segemal Padi Sekunca Budi - Nik Safiah Karim
 13. Teknologi Melayu : Konsep Dan Bibliografi - Nuwairi Hj. Khaza'ai
 14. The Syntax And Semantics Of Quantification In Malay - Rogayah Hj A. Razak